E-ured :: moj ured
Usluga prilagođena malim tvrtkama koje žele uspješno poslovati
kolaboracija
Uspješno komunicirajte sa svojim timom i poslovnim partnerima. Imajte uvid u sve predmete koji su trenutno aktualni i konstantni nadzor nad aktivnostima.
prodaja
Poboljšajte poslovne procese prodaje i svedite izradu ponuda i računa na nekoliko klikova bez obzira gdje se nalazili. Smanjite mogućnosti ljudske pogeške u izračunu.
financije
Planirajte prihode i rashode tvrtke, te u svakom trenutku imajte uvid u trenutnu realizaciju planova kroz financijske izvještaje o poslovanju tvrtke.

e-mail hosting
Elektronička pošta sigurna od virusa i neželjenih poruka, te spremljeni na jednom mjestu kojem uvijek možete pristupiti sa bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja.
web stranice
Vaše internetske stranice čijim sadržajem možete upravljati sami i bez posebnih informatičkih vještina.
E-ured :: moj ured je virtualni ured ili usluga na koju se možete pretplatiti, tj. plaćati je koliko koristite i koja omogućava udaljeni rad i poslovanje malih tvrtki. Usluga je uvijek dostupna kroz Internet preglednik bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera na lokalno računalo ili drugim zahvatima na mrežnoj infrastrukturi tvrtke koja koristi E-ured uslugu.

Sve što Vam treba za uspješno upravljanje poslovanjem je pristup Internetu, preglednik i E-ured :: moj ured usluga.